Hét bureau voor hulpvragen bij leer- en gedragsproblemen

Praktijk Merkelbach is een internationaal gespecialiseerd onderzoeks – en adviesbureau. Wij onderzoeken specifieke leer -, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

In onze praktijk zetten universitair geschoolden en deskundigen met onderwijservaring zich in om diagnoses te stellen en concrete op de persoon gerichte behandelingsplannen te ontwikkelen. De specifieke en persoonsgerichte behandelingsplannen vloeien voort uit de in het onderzoek gediagnosticeerde hulpvragen. Onze deskundigen doen dat vanuit hun eigen specialisaties en werken onderling samen om tot de juiste diagnosestelling te komen.

Door onze kennis, jarenlange ervaring en onderlinge consultatie zijn wij toonaangevend op het gebied van leer – en gedragshulpvragen.
Meer dan 30 jaar hebben wij kinderen, jeugdigen en volwassenen aan een toekomst met perspectieven geholpen.

Hoofdlocaties

Haven 13

5161 PB  Sprang-Capelle (Noord-Brabant)

(0416) 31 22 49 / (0416) 31 41 39

Muurbloemweg 51

2555 NC  ’s-Gravenhage

(070) 325 89 17/ (070)325 76 55

info@praktijkmerkelbach.com

KvK nr. 18129467 | GZ-Psycholoog NIP Geregistreerd | AGB-code 94-002713 | B.I.G.-registratienr.: 390.516.671.25 | N.V.O. registratienr. 3049

Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn?

Lees verder

Signalen die kinderen afgeven

Kinderen en jeugdigen kunnen diverse signalen afgeven dat ze niet lekker in hun vel zitten en problemen ervaren. uw ouderlijk gevoel geeft dat aan of anderen merken het op.

Lees verder

Ook voor volwassenen en studenten

Wij onderzoeken en begeleiden daarnaast studenten, MBO/HBO + universiteit en volwassenen. Bijvoorbeeld als u beter inzicht wilt hebben in uw (basis)capaciteiten, eventuele leerproblemen, aandachtsproblemen zoals A.D.(H.)D. of uw mogelijkheden voor een vervolgopleiding.

Lees verder

Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden

Praktijk Merkelbach voert diagnostische onderzoeken uit, adviseert en begeleidt uw kind, de ouders en school als u te maken heeft met bijvoorbeeld:

 • Leesstoornis (Dyslexie en de verdeling in subtypes)
 • Spellingstoornis (Dysorthografie)
 • Rekenstoornis (Dyscalculie en de verdeling in subtypes)
 • Taalstoornis (Dysfasie)
 • Functiestoornissen
 • Rijpingsproblematiek, bij jonge leerlingen
 • (Hoog)begaafdheid
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Aandachtsproblemen, gedragsproblemen en stoornissen (zoals A.D.(H.)D. ,D.C.D, A.S.S., met verwijzing naar D.S.M.5.)
 • Capaciteitenonderzoek i.v.m. adequate schoolkeuze, V.O., M.B.O., H.B.O. en Universiteit
 • Intelligentieonderzoek i.v.m. schooladvies V.O.

Als gezondheidszorgpsychologen, GZ-psychologen bieden wij psycho-educatieve gesprekken. Daarnaast helpen wij u met doelgerichte adviezen in het kiezen van een school, studie of beroep.

 

 

ingrid

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gratis screening voor uw kind

Wij willen ook een misverstand rond onderzoek van uw kind de wereld uit helpen. Op veel basisscholen is men van mening dat kinderen eerst moeten kunnen lezen en schrijven voordat een onderzoek zin heeft. Dat is niet zo.

Lees verder

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Lees verder

De begeleiding

Nadat wij het rapport en het behandelingsplan hebben toegelicht, bespreken wij met u op welke wijze het behandelingsplan het beste kan worden uitgevoerd.

Lees verder

 

Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken  die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn? Ook anderen, zoals leraren, interne begeleiders, remedial teachers, logopedisten, huisartsen of kinderartsen, kunnen signalen afgeven.  Mocht u twijfels hebben, niet precies de vinger op een probleem kunnen leggen, aarzel dan niet om ons advies te vragen. Daar zijn wij immers voor. Wij geven u hiernaast een aantal voorbeelden van kenmerken om onderzoek te initiëren voor een leer- en of gedragshulpvraag.

Prestaties op het leerlingvolgsysteem zijn niet altijd indicatief voor het al dan niet aanwezig zijn van een hulpvraag en/of gedragshulpvraag. Ook als het kind niet voldoet aan drie opeenvolgende E.E.E. Scores (V-) kan er wel sprake zijn van een leerhulpvraag op het gebied van het lezen, de spelling en/of het rekenen of het begrijpend lezen, die op termijn belemmerend kan zijn voor de schoolloopbaanontwikkeling in basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Intelligente leerlingen kunnen langere tijd blijven compenseren, waarbij problemen pas manifest worden in het V.O., hetgeen negatieve consequenties kan hebben voor de schoolloopbaanontwikkeling.