Onderzoek Kosten
Eerste onderzoek (kind / jeugdige) € 1.250,00
Eerste onderzoek (volwassene) € 1.400,00
Uitgebreid heronderzoek € 1.150,00
Beperkt heronderzoek € 695,00
Actualiseren dossier / verklaring € 100,00

Het bedrag is inclusief:

  • Het intakegesprek;
  • Het onderzoek naar capaciteiten, leer-, gedrags- en/of sociale-emotionele problemen;
  • De uitgebreide rapportage waarin de indicatie, onderzoeksgegevens, diagnose(s) en het behandelingsplan staan;
  • De nabespreking van het onderzoeksrapport met ouders.
  • Doorverwijzing naar specialistische hulpverleners zoals remedial teacher, logopedist, kinderarts of kinderneuroloog;
  • De supervisie over de uitvoering van het behandelingsplan;
  • Het opstellen van een A.D.(H.)D.-, dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

Een dyslexie en/of dyscalculieverklaring kan – indien van belang voor school – al toegezonden worden in dezelfde week dat het onderzoek plaatsgevonden heeft.

In de nabespreking worden de onderzoekgegevens via TEAMS nader toegelicht, met name ook de achtergronden daarvan en het behandelingsplan wordt uitgelegd, zodat een begeleidingstraject kan worden ingezet.

Voor het maken van een afspraak voor de nabespreking verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met Mevrouw Timmers van ons secretariaat van Praktijk Merkelbach. U kunt haar op werkdagen bereiken op 0416-312249 of op 0416-314139.