Tarieven

Onderzoek Kosten
Eerste onderzoek (kind / jeugdige) € 1.150,00
Eerste onderzoek (volwassene) € 1.300,00
Uitgebreid heronderzoek € 1.050,00
Beperkt heronderzoek € 595,00
Actualiseren dossier / verklaring € 85,00

Het bedrag is inclusief:

  • Het intakegesprek;
  • Het onderzoek naar capaciteiten, leer-, gedrags- en/of sociale-emotionele problemen;
  • De uitgebreide rapportage waarin de indicatie, onderzoeksgegevens, diagnose(s) en het behandelingsplan staan;
  • De nabespreking van het onderzoeksrapport met ouders in één van onze vestigingen;
  • Doorverwijzing naar specialistische hulpverleners zoals remedial teacher, logopedist, kinderarts of kinderneuroloog;
  • De supervisie over de uitvoering van het behandelingsplan;
  • Het opstellen van een A.D.(H.)D.-, dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

Wanneer uw kind aangemeld is conform het dyslexieprotocol en wij het leerlingendossier vóór aanvang van het onderzoek positief beoordeeld hebben, gelden andere tarieven c.q. DBC-tarieven, en wordt in de regel 60% tot 100% van de kosten vergoed.

Een dyslexie en/of dyscalculieverklaring kan – indien van belang voor school – al toegezonden worden in dezelfde week dat het onderzoek plaatsgevonden heeft.

Onderzoeksrapporten worden in principe in onze praktijk besproken. Wanneer het onderzoeksrapport echter op school besproken dient te worden, dan zullen wij hiervoor extra kosten in rekening moeten brengen, gezien de extra tijd die wij daarvoor vrij dienen te maken en de reiskosten. De kosten hiervan bedragen tussen de €100,00 en €150,00 afhankelijk van de afstand, reistijd wordt niet mee berekend.

Meer informatie

De vergoedingsregelingen steken ingewikkeld in elkaar en veranderen nog al eens. Als u precies wilt weten waarvoor en wanneer u een vergoeding krijgt van de gemeente, dan kunt u bij voorkeur telefonisch (0416) 31 22 49 / (0416) 31 41 39 of  per mail altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u dan graag verder. Ook kunt u meer informatie vinden op de websites

www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl en www.masterplandyslexie.nl

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.