Maatregelen Praktijk Merkelbach

Geachte Ouders,

Het RIVM adviseert iedereen in Noord-Brabant om thuis te blijven met neusverkoudheid, hoesten of koorts en fysieke contacten te vermijden.
Praktijk Merkelbach volgt dit advies op en probeert de zorg voor onze cliënten echter zo veel mogelijk door te laten gaan. Helaas kunnen wij de veiligheid tijdens diagnostisch onderzoek niet langer garanderen voor onze cliënten. Daarom hebben wij i.v.m. de corona-crisis maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

Maatregelen:

 • Onze praktijklocaties Sprang-Capelle en Den Haag zijn gesloten voor onderzoek per 23 Maart 2020.

We houden u op de hoogte, wanneer wij de reeds geplande onderzoek afspraken weer door kunnen laten doorgaan.

 • Alle ingeplande onderzoeken gaan niet door.
 • Alle rapportbesprekingen worden telefonisch besproken en wij adviseren u zodra u het rapport heeft ontvangen en gelezen om met ons direct een afspraak te maken voor een telefonische bespreking.
 • Schoolbezoeken worden afgezegd en indien mogelijk telefonisch besproken.

 

Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden

Praktijk Merkelbach voert diagnostische onderzoeken uit, adviseert en begeleidt uw kind, de ouders en school als u te maken heeft met bijvoorbeeld:

 • Leesstoornis (Dyslexie en de verdeling in subtypes)
 • Spellingstoornis (Dysorthografie)
 • Rekenstoornis (Dyscalculie en de verdeling in subtypes)
 • Taalstoornis (Dysfasie)
 • Functiestoornissen
 • Rijpingsproblematiek, bij jonge leerlingen
 • (Hoog)begaafdheid
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Aandachtsproblemen, gedragsproblemen en stoornissen (zoals A.D.(H.)D. ,D.C.D, A.S.S., met verwijzing naar D.S.M.5.)
 • Capaciteitenonderzoek i.v.m. adequate schoolkeuze, V.O., M.B.O., H.B.O. en Universiteit
 • Intelligentieonderzoek i.v.m. schooladvies V.O.

Als gezondheidszorgpsychologen, GZ-psychologen bieden wij psycho-educatieve gesprekken. Daarnaast helpen wij u met doelgerichte adviezen in het kiezen van een school, studie of beroep.

 

 

ingrid

Bekijk onze Brochure

1
2
4
6
8
10
12
14
16

Download de brochure

Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn?

Lees verder

Signalen die kinderen afgeven

Kinderen en jeugdigen kunnen diverse signalen afgeven dat ze niet lekker in hun vel zitten en problemen ervaren. uw ouderlijk gevoel geeft dat aan of anderen merken het op.

Lees verder

Ook voor volwassenen en studenten

Wij onderzoeken en begeleiden daarnaast studenten, MBO/HBO + universiteit en volwassenen. Bijvoorbeeld als u beter inzicht wilt hebben in uw (basis)capaciteiten, eventuele leerproblemen, aandachtsproblemen zoals A.D.(H.)D. of uw mogelijkheden voor een vervolgopleiding.

Lees verder

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gratis screening voor uw kind

Wij willen ook een misverstand rond onderzoek van uw kind de wereld uit helpen. Op veel basisscholen is men van mening dat kinderen eerst moeten kunnen lezen en schrijven voordat een onderzoek zin heeft. Dat is niet zo.

Lees verder

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Lees verder

De begeleiding

Nadat wij het rapport en het behandelingsplan hebben toegelicht, bespreken wij met u op welke wijze het behandelingsplan het beste kan worden uitgevoerd.

Lees verder