Signalen die kinderen afgeven

Kinderen en jeugdigen kunnen diverse signalen afgeven als ze niet lekker in hun vel zitten en problemen ervaren. Uw ouderlijke gevoel geeft dat aan, of de omgeving merkt het op.

Hoewel er zeker veel meer indicaties zijn, kunnen onderstaande signalen redenen zijn  uw kind verder te helpen met een diagnostisch onderzoek en een adequaat behandelingsplan, gerelateerd aan de hulpvraag.

  • Uw kind presteert niet naar verwachting op één of meerdere leergebieden (lezen, spellen, rekenen begrijpend lezen en taal);
  • Er gaat iets niet goed met de sociaal-emotionele ontwikkeling of gedragsmatige ontwikkeling van uw kind en als ouder voelt u dat aan;
  • De motivatie van uw kind om naar school te gaan wordt steeds minder;
  • Thuis doen zich problemen voor: verminderde concentratie, uw kind sluit zich af van anderen, faalangst en/of negatief zelfbeeld, sociale conflicten of bijvoorbeeld gedragsproblemen;
  • Uw kind heeft psychosomatische klachten, zoals regelmatig hoofdpijn, buikpijn of problemen met slapen;
  • Uw kind wordt geplaagd op school of in de buurt;
  • Twijfels over de ontwikkeling van de schoolloopbaan, richting het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.

 

 

Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken  die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn? Ook anderen, zoals leraren, interne begeleiders, remedial teachers, logopedisten, huisartsen of kinderartsen, kunnen signalen afgeven.  Mocht u twijfels hebben, niet precies de vinger op een probleem kunnen leggen, aarzel dan niet om ons advies te vragen. Daar zijn wij immers voor. Wij geven u hiernaast een aantal voorbeelden van kenmerken om onderzoek te initiëren voor een leer- en of gedragshulpvraag.

Prestaties op het leerlingvolgsysteem zijn niet altijd indicatief voor het al dan niet aanwezig zijn van een hulpvraag en/of gedragshulpvraag. Ook als het kind niet voldoet aan drie opeenvolgende E.E.E. Scores (V-) kan er wel sprake zijn van een leerhulpvraag op het gebied van het lezen, de spelling en/of het rekenen of het begrijpend lezen, die op termijn belemmerend kan zijn voor de schoolloopbaanontwikkeling in basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Intelligente leerlingen kunnen langere tijd blijven compenseren, waarbij problemen pas manifest worden in het V.O., hetgeen negatieve consequenties kan hebben voor de schoolloopbaanontwikkeling.

Gratis screening voor uw kind

Wij willen ook een misverstand rond onderzoek van uw kind de wereld uit helpen. Op veel basisscholen is men van mening dat kinderen eerst moeten kunnen lezen en schrijven voordat een onderzoek zin heeft. Dat is niet zo.

Lees verder

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe gaat zo’n onderzoek nu in de praktijk? Is dat spannend of leuk? Wij werken altijd in een ontspannen sfeer. Dat is prettig voor u en uw kind en beter voor de kwaliteit van het onderzoek.

Lees verder

De begeleiding

Nadat wij het rapport en het behandelingsplan hebben toegelicht, bespreken wij met u op welke wijze het behandelingsplan het beste kan worden uitgevoerd.

Lees verder