Wanneer is een onderzoek nodig?

Voor kinderen en jeugdigen zijn er verschillende redenen of aanleidingen om een diagnostisch onderzoek door ons te laten uitvoeren. Maar wat kunnen die kenmerken  die u opmerkt bij uw kind dan zoal zijn? Ook anderen, zoals leraren, interne begeleiders, remedial teachers, logopedisten, huisartsen of kinderartsen, kunnen signalen afgeven.  Mocht u twijfels hebben, niet precies de vinger op een probleem kunnen leggen, aarzel dan niet om ons advies te vragen. Daar zijn wij immers voor. Wij geven u hiernaast een aantal voorbeelden van kenmerken om onderzoek te initiëren voor een leer- en of gedragshulpvraag.

Prestaties op het leerlingvolgsysteem zijn niet altijd indicatief voor het al dan niet aanwezig zijn van een hulpvraag en/of gedragshulpvraag. Ook als het kind niet voldoet aan drie opeenvolgende E.E.E. Scores (V-) kan er wel sprake zijn van een leerhulpvraag op het gebied van het lezen, de spelling en/of het rekenen of het begrijpend lezen, die op termijn belemmerend kan zijn voor de schoolloopbaanontwikkeling in basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Intelligente leerlingen kunnen langere tijd blijven compenseren, waarbij problemen pas manifest worden in het V.O., hetgeen negatieve consequenties kan hebben voor de schoolloopbaanontwikkeling.