De begeleiding

Begeleiding en ondersteuning in de behandelingen

Nadat wij het rapport en het behandelingsplan hebben toegelicht, bespreken wij met u op welke wijze het behandelingsplan het beste kan worden uitgevoerd. Wij begeleiden u in het vinden van hoog gekwalificeerde remedial teachers of logopedisten, die de behandelingen onder onze supervisie realiseren. Daarnaast begeleiden wij scholen, indien er specifieke hulpvragen aan de orde zijn in samenhang met het behandelingsplan.

In het vinden van de beste uitvoerende specialisten, houden wij er rekening mee dat die zo dicht mogelijk bij u in de buurt wonen. Soms lukt dat echter niet. Wij overleggen dan met u om een haalbaar alternatief te vinden. In situaties van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D.) begeleiden wij, conform het Dyslexie Protocol, als hoofdbehandelaar, gekwalificeerde medebehandelaars en scholen. Praktijk Merkelbach is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (K.I.D.) en heeft met de Nederlandse Gemeenten contracten.

Netwerk van de beste hulpverleners

In alle gevallen kunt u er op vertrouwen dat wij altijd de beste hulpverleners voor u of uw kind aanraden. Wij hebben daarvoor een zeer uitgebreid netwerk van specialisten, waarmee wij intensief samenwerken. Wij kennen de kwaliteiten van die specialisten en zij die van ons.

Neem bijvoorbeeld de remedial teachers en gespecialiseerde logopedisten, en (ortho)pedagogen die onder onze supervisie het behandelingsplan verder uitvoeren.

De remedial teachers, waarmee wij samenwerken zijn opgeleid op post-HBO niveau die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn erkend. Zelf bewaken en verbeteren wij door nascholing de kwaliteiten van de remedial teachers en logopedisten. Vanuit onze deskundigheid reiken wij internationaal erkende orthodidactische methoden en strategieën aan, die de remedial teachers kunnen uitvoeren. Bovendien vergroten wij hun kennis met trainingen, cursussen en bijeenkomsten, waarop wij de laatste ontwikkelingen en inzichten uitwisselen. Onze cursussen vallen onder Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) en onze praktijk is officieel geaccrediteerd.

Bij diagnoses als A.D.(H.)D.,D.C.D, Autisme Spectrum Stoornissen (A.S.S.), Angst- en Stemmingsstoornissen en andere problemen op het terrein van het sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren is samenwerken met andere disciplines gewenst. Wij werken samen met kinderartsen, speltherapeuten, logopedisten en andere deskundigen in de hulpverlening. Wij zetten dan gezamenlijk met de ouders, school een multidisciplinair traject uit. Wij begeleiden leerarrangementen, PGB zorg, medicatieondersteuning, remedial teaching en of therapeutische zorg.

Praktijk Merkelbach heeft de deskundigheid om met kinderen en jeugdigen en volwassenen GZ, – gesprekken ( psycho-educatieve gesprekken) te voeren.

 

 

blok2