Gratis screeningonderzoek voor uw kind

Wij willen een misverstand rond onderzoek van uw kind de wereld uit helpen. Er zijn basisscholen die van mening zijn dat kinderen eerst moeten kunnen lezen en schrijven voordat een onderzoek zin heeft. Dat is niet het geval. Door onderzoek te doen naar de voorwaarden en ontwikkeling van lezen, spellen en rekenen kunnen kinderen in de kleuterleeftijd heel goed worden onderzocht of gescreend op mogelijke leerproblemen. Wanneer wij in een vroegtijdig onderzoek vaststellen dat uw kleuter bijvoorbeeld risico’s voor leerproblemen heeft, dan biedt dat veel voordelen. Hoe eerder uw jonge kind doelgerichte ondersteuning krijgt, des te beter en sneller goede resultaten kunnen worden bereikt, ook in sociaal-emotioneel opzicht (minder risico op faalangst, negatief zelfbeeld, etc.). Bovendien voorkomt u zo dat uw kind onnodig doubleert in groep twee of volgende leerjaren.

Het is voorstelbaar dat u allerlei twijfels heeft over mogelijke leerproblemen bij uw kind, terwijl de scores op het leerlingvolgsysteem (3x opeenvolgende E scores of V- scores) nog niet aan de orde zijn. Wij voeren dan graag een screeningsonderzoek uit. Daarin brengen wij in kaart of er daadwerkelijk leerproblemen zijn of risico’s daarop, of bijvoorbeeld functieproblemen en hoe die met specialistisch onderzoek en behandelingsplannen kunnen worden behandeld.

De uitkomsten van het screeningsonderzoek bespreken wij mondeling met u.

 

 

debegeleiding