Signalen die kinderen afgeven

Kinderen en jeugdigen kunnen diverse signalen afgeven als ze niet lekker in hun vel zitten en problemen ervaren. Uw ouderlijke gevoel geeft dat aan, of de omgeving merkt het op.

Hoewel er zeker veel meer indicaties zijn, kunnen onderstaande signalen redenen zijn  uw kind verder te helpen met een diagnostisch onderzoek en een adequaat behandelingsplan, gerelateerd aan de hulpvraag.

  • Uw kind presteert niet naar verwachting op één of meerdere leergebieden (lezen, spellen, rekenen begrijpend lezen en taal);
  • Er gaat iets niet goed met de sociaal-emotionele ontwikkeling of gedragsmatige ontwikkeling van uw kind en als ouder voelt u dat aan;
  • De motivatie van uw kind om naar school te gaan wordt steeds minder;
  • Thuis doen zich problemen voor: verminderde concentratie, uw kind sluit zich af van anderen, faalangst en/of negatief zelfbeeld, sociale conflicten of bijvoorbeeld gedragsproblemen;
  • Uw kind heeft psychosomatische klachten, zoals regelmatig hoofdpijn, buikpijn of problemen met slapen;
  • Uw kind wordt geplaagd op school of in de buurt;
  • Twijfels over de ontwikkeling van de schoolloopbaan, richting het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.